Aksjesparekonto

Aksjesparekonto
Aksjesparekonto kommer i 2017

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere å investere i aksjer. Med aksjesparekonto vil du kunne kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt så lenge midlene holdes inne i ordningen. Fordelen med dette er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapirer, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.​

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 ​% aksjeandel.​​
​​
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Siste nytt om aksjesparekonto 

Finansdepartementet offentliggjorde for en tid tilbake et høringsnotat om reglene for aksjesparekonto. Frem til 12. mai 2017 var det åpent for berørte parter å spille inn forslag til den nye forskriften om hvordan aksjesparekonto skal utformes. Nå som fristen er gått ut er det opp til Finansdepartementet å utforme de endelige reglene.

I høringsnotatet åpner departementet for en diskusjon om forlengelse av overgangsregelen for inntektsåret 2017. Det vil si at det kan bli mulig å flytte aksjer og aksjefond uten å måtte betale skatt på gevinsten i en lengre periode enn opprinnelig foreslått.

De regulatoriske rammene og tidspunkt for når aksjesparekonto blir tilgjengelig er ennå ikke bestemt. Danske Bank vil være raskt på banen med å tilby aksjesparekonto når den endelige forskriften foreligger. 

Hva betyr det?​

Innskutt beløp kan tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut. Dette er ulikt tradisjonell sparing i fond og aksjer. ​​

 

Fordeler med

aksjesparekonto​​

   
  • Ingen skatt så lenge investeringene beholdes i ordningen​
  • Du kan selge aksjer og aksjefond med gevinst uten beskatning
  • Innskuddene i ordningen kan tas ut skattefritt
  • Investering i aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag 
  • Kan flytte inn aksjefond med gevinst skattefritt i 2017

  Gunstig overgangsregel

  ​I 2017 vil du som har aksjer og aksjefond med gevinst kunne flytte disse inn i aksjesparekontoen uten å realisere skatten. Når du har flyttet fondene inn i ordningen kan du selge disse skattefritt og reinvestere pengene i andre fond og enkeltaksjer. Det betyr at du kan selge deg ut av fond du ikke ønsker å være investert i lenger, uten å tenke på skatten. ​Du vil også få rett til skjermingsfradrag, noe som reduserer skatten din når du skal ta pengene ut av ordningen. 
   
  Ettersom de endelige reglene for aksjesparekonto ikke er vedtatt ennå, kan det komme endringer i produktegenskapene. Vi forventer at det i løpet av våren kommer informasjon som kan være gunstig for deg å få​ tilgang til. Hold deg oppdatert ved å registrere deg nedenfor.

  Hold meg oppdatert på aksjesparekonto

  Kontakt
  Privat: 85 40 50 00 (5-sifret nr. 08540)
  Bedrift: 85 40 99 05 (5-sifret nr.  06030)

  Chat med oss

  Kundeservice Teknisk support

  Kontakt oss

  Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

  Finn oss

  Finn ditt kontor og minibanker 

  Finn svaret raskt

  Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice