Økonomiske rapporter

Vi gir ut en del rapporter med økonomi- og finansnyheter og analyser av den makroøkonomiske utviklingen samt trendene i de finansielle markedene.

Rapporter om finansielle nyheter og analyser fra oss

Nedenfor ser du noen av rapportene vi gir ut. 

 Publikasjon Utgis Beskrivelse
Ukefokus Hver fredag Generell økonomioppdatering og kommentarer til den kommende uken
Morgenrapport Hver morgen Rappporten inneholder en oppsummering på hva som skjedde i finansverdenen i går 


Tilgang til rapportene får du her
Bestill rapporter

Viktig å vite om ansvar

Rapportene er bare til orientering. De er ikke og skal ikke oppfattes som tilbud eller oppfordringer til å kjøpe eller selge verdipapirer eller valuta, eller inngå kontrakter om finansielle instrumenter. Informasjonen, beregningene og de skjønnsmessige vurderingene i publikasjonene er ingen erstatning for leserens egne vurderinger av disponeringen. Banken har prøvd å sørge for at innholdet er korrekt, men vi påtar oss ikke noe ansvar for publikasjonenes nøyaktighet og fullkommenhet. Banken påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av de disposisjonene selskapet gjør på bakgrunn av publikasjonene.

Vår posisjon
Banken og datterselskapene og medarbeiderne i banken og datterselskapene kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte plasseringer i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonene. Bedriften kan bestille mer og/eller oppdatert informasjon hos oss.

Nyttige lenker

Business Online-moduler
Få informasjon om de forskjellige modulene i Business Online.

Logg inn VPS
Her kan du logge inn til tjenester fra VPS.

VPS Foretakstjenester
VPS Investortjenester
Kontakt
Bedrift: 06030 (+47 85 40 99 05)
Privat: 08540 (+47 85 40 50 00)

Kontakt oss

Ring oss Chat med oss Skriv til oss Book møte Bli kunde 

Finn oss

Finn ditt kontor