Pensjon og livsforsikring

Pensjon og livsforsikring

Sparer du nok til pensjon og er den tilpasset deg?
 
  • ​Få en trygg pensjonisttilværelse
  • Utbetalinger tilpasset ditt forbruk
  • Sikre dine etterlatte

Få oppfylt din drøm for pensjonisttilværelsen

​Vi sikrer at din pensjonssparing er tilpasset dine ønsker for pensjonisttilværelsen. Du får den livsstilen du forventer når du trekker deg tilbake - og vi hjelper deg slik at dine utbetalinger skjer optimalt i forhold til skatt.
Det er en lang rekke forhold som har betydning for din pensjonssparing. Er du gift, har barn, skal du skifte bolig, eller har du/vurderer du å etablere egen virksomhet. Dette er alle faktorer som påvirker dine ønsker og behov i forhold til pensjon.

Sikre at utbetalingene passer ditt forbruk
Vi hjelper deg med riktig sammensetting av din pensjonssparing i forhold til livsvarige og opphørende pensjoner. Vi ser også på hvilke utbetalinger du får og optimaliserer dem i forhold til skatt.
Når vi gjennomgår din pensjon, ser vi samtidig på om du har de forsikringene du trenger. Det kan være kritisk sykdomsforsikring, uføreforsikring eller kanskje en livsforsikring som ivaretar dine nærmeste.

Sikre deg selv og dine etterlatte med en livsforsikring
Forsikring av din arbeidsevne gir deg en sikkerhet for inntekter om du skulle bli syk eller rammes av en ulykke, og ikke kan arbeide.
Med en livsforsikring bestemmer du selv hvem som skal motta pengene. Den kan være med på å sikre dine etterlatte økonomisk og den kan brukes til det som familien har behov for.

Kontakt
987 05522

Kontakt oss


Chat Finn ditt kontor